Lleoliadau lleol

Capel Penbryn, Stryd Chwitffordd, Treffynnon CH8 7NL

Neuadd i sedd 80/100 bobl ynghyd ystafell bwyllgor y bydd sedd 25 o bobl.
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chost ffôn 01352 713710.

Fron Park Christian Fellowship, Post Office Lane, Holywell CH8 7TB

Neuadd Fawr i sedd tua 80, Neuadd y sedd ochr i tua 36 ac ystafell gyfarfod ar 10 sedd.
Manylion pellach am, argaeledd cyfleusterau a chost y gweinidog, Mr Dan Morgan. Ffôn: 716583 / 07825 699517

Futures at Holywell, Old Town Hall, High Street, Holywell CH8 7LH

3 ystafell bob seddi 20, 16 ac 8 o bobl eistedd yn ogystal â brif neuadd 60 o bobl ar gael ar adegau arbennig.
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chost ffôn 01352 714129 neu e-bost .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Greenfield Business Centre, Greenfield, Holywell

5 ystafell eistedd rhwng 5 a 50 o bobl.
Am ragor o fanylion am, argaeledd a chost cyfleusterau, ffoniwch 01352 703055

Greenfield Community Centre, School Lane, Greenfield, Holywell CH8 7NR

Neuadd i sedd 150. Ystafell Weithgareddau i sedd 25. Ystafell Bwyllgor i sedd 25. 3 swyddfa bob seddi 10.
Am ragor o fanylion am, argaeledd a chost cyfleusterau, ffoniwch 01352 712632 neu 01352 704118

Holway Community Centre, Moor Lane, Holway, Holywell

1 ystafell gallu tua seddau ‘100 o bobl
Am ragor o fanylion am gyfleusterau, sydd ar gael a chostau ffôn 01352 711446

Holy Trinity Church, Greenfield

1 ystafell yn gallu eistedd 160 o bobl.
Am ragor o fanylion am, argaeledd a chost cyfleusterau, ffoniwch 01745 560127

Holywell Arts & Crafts Mill, Greenfield Street, Holywell CH8 6DG

1 ystafell i sedd 100 o bobl ac un i sedd 25 o bobl
Am ragor o fanylion am gyfleusterau, argaeledd a chost ffôn 01352 713157 neu e-bost: debbie.barker @ flintshire.gov.uk

Holywell Drill Hall, Halkyn Street, Holywell

1 ystafell fawr.
Am ragor o fanylion am, argaeledd a chost cyfleusterau, ffoniwch 01352 752782.

Holywell High School, The Strand, Holywell CH8 7AW

Neuadd Ysgol eistedd 400 o bobl, tua seddi ystafelloedd dosbarth ‘30 o bobl ynghyd â chyfleusterau awyr agored
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a’r ffôn 01352 710011 gost

Holywell Info Shop, 79 Stryd Fawr CH8 7TF

Dwy ystafell. Un yn eistedd 6 o bobol.  Yr ail (yn bosibl i’w rannu i ddwy) yn eistedd 25 o bobol. Am ragor o fanylion am hwylustodau, argaeledd a chostau, ffoniwch 01244 539928

Holywell Leisure Centre, Fron Park, Holywell CH8 7UZ

Ystafell ddigwyddiadau i sedd 50; Stiwdio i sedd 180, Neuadd chwaraeon i sedd 600.
Am ragor o fanylion am, argaeledd a chost cyfleusterau, ffoniwch 01352 712027

Holywell Library, North Road, Holywell CH8 7TQ

Dwy ystafell bob seddi 30 y gellir ei newid i un ystafell
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chost ffôn 01352 713157.
E-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Holywell Town Council Office. Bank Place, Holywell CH8 7TJ

Pedair ystafell swyddogaeth lled-rannu gyda lle i tua 40 o bobl
Cysylltwch am fanylion pellach: Mr Colin Pierce, Clerc & Trysorydd, Cyngor Tref Treffynnon. Ffôn: 01352 711757 E-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Holywell Youth Centre, North Road, Holywell

Un lle i eistedd tua 150 o bobl.
Am ragor o fanylion am, ffoniwch cyfleusterau, argaeledd a chost: 01352 704118

Hotel Victoria, Victoria Square, High Street, Holywell CH8 7TW

Ystafelloedd digwyddiadau sydd ar gael am ddim sy’n addas ar gyfer partïon, bedyddiadau, priodasau ac ati holl opsiynau arlwyo ar gael gan gynnwys hunan-arlwyo.
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01352 712715, e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ewch i
http://www.my-place.co.uk

KIM Inspire, The Hub, Park Lane, Holywell, Flintshire, CH8 7UR

St Peter’s Church. Rose Hill, Holywell.

Prif Neuadd gallu eistedd 160 o bobl ynghyd â dwy ystafell cyfarfod llai.
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 711086.

St Winefride's R C Primary School, Whitford Street, Holywell, Flintshi

Mae un neuadd fawr seddau 200
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 713182.

St Winefride’s Guest House, 20 New Road, Holywell CH8 7LS

1 Ystafell tua eistedd ‘60 o bobl a gyda dewis o mewnol arlwyo ar gael ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a dathliadau eraill
Am ragor o fanylion am, sydd ar gael a chostau cyfleusterau, ffoniwch 01352 714073, e-bost .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ewch http://www.bridgettine.org

Stamford Gate Hotel, Halkyn Road, Holywell

3 ystafell swyddogaeth i sedd: 120; 60; & 30
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a’r ffôn 01352 712942 gost

Tabernacle United Reformed Church Hall, Coleshill Street, Holywell

1 ystafell i sedd 40-50
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 711981.

The Meeting Place, New shops Parade, Greenfield, Holywell

Three rooms . Two ground floor with disabled access seating 25 and 15 people. First floor room seating 20 people.
For further details about facilities, availability and cost, contact Councillor Sheena Wallbanks. Tel: 01352 715906.

The Mill on the Hill Café, Greenfield Street, Holywell CH8 6DG

Seddi Caffi 35 o bobl ar agor ar gyfer cyfarfodydd trwy drefniadau
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 711004 neu e-bost:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Ysgol Gwenffrwd, Whitford Street, Holywell, Flintshire

Un ystafell yn gallu eistedd 200 o bobl
Am ragor o fanylion am gyfleusterau, sydd ar gael a chostau ffôn 01352 713158

Ysgol Maesglas, School Lane, Greenfield, Holywell CH8 7HR

Hall capable of seating 200 people. 9 classrooms each capable of seating approx’ 25 people
For further details about facilities, availability and costs, phone 01352 711497

Ysgol Perth y Terfyn, Halkyn Street, Holywell, Flintshire CH8 7TZ

Neuadd yr Ysgol yn gallu eistedd 150 o bobl. Ystafell Gyfarfod gallu eistedd 12 o bobl
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 711417.

Ysgol y Fron, Halkyn Street, Holywell, Flintshire

Neuadd yr Ysgol yn gallu eistedd 150 o bobl
Am ragor o fanylion am, argaeledd cyfleusterau a chostau ffôn 01352 711366.