Posted on Sep 29, 2016 - 09:25 AM

Posted on May 06, 2016 - 01:39 PM

Posted on Apr 19, 2016 - 11:08 AM

Posted on Apr 18, 2016 - 08:06 AM

Arwerthiant planhigion - 08/05/2016

Mae Cymdeithas Planhigion Gwydn Grŵp Clwyd yn rhoi gwahoddiad i chi ddod i arwerthiant planhigion yn cael ei gynnal gan aelodau’r gymdeithas a dewis o feithrinfeydd rhwng 11 u bore hyd at 2 o gloch y prynhawn yn ganolfan Cymunedol Treffynnon yn North Road CH8 7TQ yn ago i Ganolfan Hamdden a llyfrgell Treffynnon. Cyffordd 31 neu 32 oddi ar yr A55 ac wedyn yn dilyn yr arwyddion am y ganolfan hamdden oddi ar yr A5026, Ffordd Parc y Fron, i lawr Rhodfa Dewi.

Mynediad a pharcio yn ddi-dâl.  Planhigion prin a chyfarwydd, planhigion llysieuol a’r cyfle, hadau, lluniaeth a chacennau cartref.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â www.hardy-plant.org.uk

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drwyddedu gan Gyngor Sir y Fflint.

Posted on Mar 29, 2016 - 08:56 AM

Posted on Mar 29, 2016 - 08:52 AM

Posted on Mar 21, 2016 - 09:34 AM

Y Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig

Posted on Mar 16, 2016 - 11:03 AM

Posted on Mar 11, 2016 - 08:10 AM

Posted on Mar 04, 2016 - 11:04 AM

Posted on Feb 18, 2016 - 03:09 PM

Posted on Feb 18, 2016 - 01:30 PM

Posted on Dec 04, 2015 - 01:38 PM

Posted on Dec 04, 2015 - 01:34 PM

Noson Siopa Nadolig

Posted on Nov 13, 2015 - 03:47 PM